עמוד:58

רוצפו רחובות , נוקזו שפכים , החלו לטפל באיסוף אשפה - ומים זורמים סופקו לבתים . כך פחתו בהדרגה הסיבות שגרמו עד אז למותם של בני אדם ממחלות , מזיהומים ומתת תזונה . תוחלת החיים עלתה - ויותר בני אדם הגיעו לגיל זקנה . גידול מהיר של האוכלוסייה היהודית באירופה גידול האוכלוסייה באירופה במאה 19–ה היה מהיר במיוחד בקרב היהודים . בראשית המאה 19–ה חיו באירופה כשני מיליון יהודים , ומספרם גדל והגיע בשנות 80–ה של המאה 19–ה ליותר משמונה מיליון . אותן סיבות שהשפיעו על גידול כלל האוכלוסייה - השפיעו גם על היהודים , וגם בקרבם ניכר צמצום גדול בתמותת תינוקות ומבוגרים . הגידול באוכלוסייה היהודית הגביר את המצוקה החומרית של היהודים , ובמיוחד את המצוקה של היהודים במזרח אירופה . ברוסיה לדוגמה הוגבלו היהודים במגוריהם , והותר להם לשבת רק ב " תחום המושב " - אזור מוגדר של כפרים , עיירות , וערים - ועל עיסוקיהם הוטלו הגבלות . ריכוזם של היהודים ב " תחום המושב " - שבו יותר בני אדם נאלצו לחיות מאותם מקורות מחיה - הביא את היהודים לידי מצוקה כלכלית . גם במרכז אירופה ואף במערבה ירדה רמת החיים של היהודים , והם נקלעו לקשיי פרנסה . שינוי החל להסתמן באזורים אלה כשהיהודים זכו לשוויון אזרחי . בעקבות זאת יכלו היהודים לנוע בחופשיות ממקום למקום ונפתחה לפניהם האפשרות לעסוק בעיסוקים חדשים . שיפור בתנאי ההיגיינה האישית והציבורית רחצה באמבטיה , 1860 ( איור מכתב עת צרפתי ) הקמת מערכת ניקוז בלונדון , 1845 יום כביסה , 1875

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר