עמוד:42

תנאי עבודה קשים לפועלים לעומת אורח החיים הנוח של הבורגנים בלטו קשיי החיים של הפועלים . הנדידה של רבים מן הכפר אל העיר יצרה עודף של ידיים עובדות ששימשו ככוח עבודה זול . מצב שכזה איפשר לבעלי המפעלים לנצל את העובדים . ואכן - תנאי עבודתם של הפועלים היו ירודים ביותר : יום עבודה של פועל בבית החרושת או במכרה היה של 14 ואפילו 16 שעות עבודה - בשכר נמוך ביותר ובתנאי עבודה שסיכנו את חייו ואת בריאותו . הפועלים לא היו זכאים לביטוח מפני תאונות ולביטוח בריאות , ומי שנפצע או חלה - פוטר מיד מעבודתו מבלי לקבל פיצוי כלשהו . מעסיק היה יכול לפטר פועל ללא אזהרה מראש , והפועל המפוטר לא היה זכאי לדמי אבטלה . במפעלי התעשייה הועסקו משגיחים , והם נהגו בקפדנות רבה עם הפועלים והטילו עליהם עונשים כבדים ובעיקר קנסות כספיים על איחור לעבודה , על שיחה במהלך העבודה , על עבודה רשלנית ועוד . לפועלים לא הייתה זכות להתאגד כדי לנסות ולשפר את תנאי עבודתם . בבית של משפחה ממעמד הפועלים , סקוטלנד , 1856 הריהוט שבחדר הוא ריהוט בסיסי הנדרש לחיי היומיום . השוו תמונה זו לתמונות הבתים של הבורגנים ( עמ' . ( 41 , 40 בתים ברובע מגורים של פועלים בלונדון , 1854 בבתי הקומות הצפופים ברובע המגורים של הפועלים בולטות הדלות וההזנחה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר