עמוד:12

כיבושי נפוליאון גורמים להתעוררות לאומית באירופה בנובמבר 1799 תפס נפוליאון בו = נפרטה , מפקד הצבא הצרפתי , את השלטון במדינה בהפיכה . כעבור כחמש שנים הוכתר נפוליאון לקיסר הצרפתים והיה לשליט יחיד של צרפת . ( 1804 ) וכך , 15 שנה לאחר תחילת המהפכה הצרפתית , שוב הונהג בצרפת שלטון יחיד . מצב חדש זה עורר חששות כבדים כי בקיסרות שהקים נפוליאון עלולות זכויות האדם והאזרח להישכח ולהיעלם . זאת ועוד , במהלך המלחמות שניהל נפוליאון הוא הקים באירופה קיסרות צרפתית . המדינות שכבש היו למדינות חסות הכפופות לצרפת . בראש כמה ממדינות החסות האלה העמיד נפוליאון את בני משפחתו , גם אם לא התאימו לתפקיד . נפוליאון נהג במדיניות תקיפה כלפי מדינות החסות , והן חויבו לשלוח חיילים לצבא צרפת ולשלם מסים גבוהים כדי לממן את הוצאות הקיסרות . אבל בצד היחס התקיף חוברו במדינות החסות חוקות חדשות ברוח רעיונות המהפכה הצרפתית והונהג בהן קובץ החוקים - " קוד נפוליאון . " ו . החוק הוא ביטוי של רצון הכלל . כל האזרחים רשאים להשתתף ביצירתו , בעצמם או באמצעות באי כוחם . חוק אחד צריך להיות לכול , הן מבחינת הזכויות שהוא מעניק והן מבחינת העונש שהוא מטיל . כל האזרחים שווים לפני החוק , והם זכאים במידה שווה להתקבל לכל המשרות בשירות הציבור , כמובן לפי יכולתם וכישרונותיהם . [ ... ] ט . כל אדם נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו ברבים ; לכן , אם רואים הכרח לאסור אותו , יש להימנע , לפי הדין , מכל חומרה שאינה הכרחית לשם הבטחת מאסרו . י . אין להטריד שום אדם בגלל דעותיו , ואפילו בגלל השקפותיו הדתיות בתנאי שאין בגילוין בפועל משום הפרת הסדר הציבורי הנקבע על ידי החוק . יא . ההבעה החופשית של המחשבות והדעות היא אחת הזכויות היקרות ביותר של האדם : כל אזרח רשאי אפוא לדבר , לכתוב ולהדפיס באופן חופשי , אלא שהוא אחראי לכל שימוש לרעה בחופש הזה , במקרים שנקבעו על ידי החוק . [ ... ] יז . היות שהקניין הוא זכות קדושה שאין לפגוע בה , אין לשלול אותו משום אדם , אלא אם כן יתברר בחוק , כי הדבר דרוש לצורכי הציבור , ובתנאי שיינתן מראש פיצוי הוגן . . 1 מה משמעות המושג " חופש " על פי ההצהרה ? היעזרו בסעיפים ד , י , יא . . 2 מה משמעות המושג " שוויון " על פי ההצהרה ? היעזרו בסעיפים ו , ט . . 3 אילו ערכי יסוד של חברה דמוקרטית מבטאת ההצהרה ? . 4 האם ערכי יסוד אלה מתקיימים במדינת ישראל ? בחרו שני ערכים , נמקו והדגימו . נפוליאון בונפרטה ( 1821-1769 ) מפקד צבא וקיסר צרפת . יליד האי קורסיקה , שרת בצבא צרפת כקצין תותחנים , וקודם בסולם הדרגות עד שהתמנה למפקד הצבא הצרפתי . 1799–ב תפס את השלטון בהפיכה , 1804–וב הוכתר כנפוליאון הראשון , קיסר הצרפתים . כבש אזורים נרחבים באירופה , אך נחל תבוסה קשה במלחמה ברוסיה , ( 1812 ) ואחר כך תבוסה קשה נגד קואליציה של מדינות באירופה . הודח , נשפט והוגלה לאי אלבה . ( 1814 ) 1815–ב שוב ניסה נפוליאון לחזור בראש נאמניו לצרפת , אך הובס והוגלה לאי סנט הלנה שבדרום האוקיינוס האטלנטי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר