עמוד:4

פרק ב : מלחמת עולם , הפתרון הסופי ומאבק היהודים ( דצמ' - ' 41 ספט' 139 ......................... ( ' 45 בעלות הברית מובילות למפנה במלחמה 139 ............................................................................... הגברת ההשמדה ומאבק היהודים 146 ......................................................................................... שחרור אירופה ושחרור היהודים מן המחנות 154 ....................................................................... יחידה : 2 אומה במאבק 159 ............................................................................ פרק ג : המאבק לעצמאות ( אוק' 29 - ' 45 בנוב' 162 ............................................................ ( ' 47 המאבק בבריטים מחריף 162 ........................................................................................................ המאבק לעלייה ולהתיישבות והמאבק המזוין 165 ..................................................................... פעילות בינלאומית בשאלת ארץ ישראל 168 ............................................................................... פרק ד : מלחמת העצמאות 172 ........................................................................................ מלחמה בין היישוב היהודי לאוכלוסייה הערבית ( שלב א : 30 בנוב' 14 - ' 47 במאי 172 ......... ( ' 48 מלחמה בין מדינות ( שלב ב : 15 במאי 10 - ' 48 במרס 178 ........................................................... ( ' 49 סדנת ההיסטוריון : עיר במצור 185 .................................................................................... מפתח ( שמות , מושגים ונושאים ) 187 .................................................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר