עמוד:116

החיילים הצעירים שמתו החיילים הצעירים שמתו לא ידברו ובכל זאת ישמע קולם . והקול הוא חזק וקשה והוא פונה אלי ואליך - אל כולם . והוא זועק את פצעי מכאוביו ואת ערפל החושים - ואת אפס הדם . והוא זועק את הספרים שלא יקרא , את הסרטים שלא יראה ואת האהבה שלא ידע לעולם . והוא זועק את אחיו ואת בניו ואת אשתו ואת אמו שלא ישוב להיות עמם ואת הריח ההוא ואת הצבע ההוא ואת הטעם ההוא שלא טעם . והוא קול העונה את התשובות כפשוטן . והוא הקול היודע יותר טוב מאתנו מה זאת מולדת וארץ ועם . ומה זאת חרות ועצמאות וחופש ומשפטים רבים שלפתע מתבהר מובנם . כי הם הם הדברים אשר החיילים נתנו לנו לעת סוף בהימוג נשימתם ... מתוך החיילים הצעירים שמתו מאת חיים חפר ; פורסם מיד עם שוך קרבות מלחמת השחרור . 6 מה רוצה המחבר לזכור " מהחיילים הצעירים שמתו . 7 ?" מה נתנו לנו החיילים ? . 8 במדינת ישראל מציינים בסמיכות את יום הזיכרון ויום העצמאות . הסבירו מדוע מדינת ישראל מסמיכה בין הזיכרון לעצמאות . . 1 על מה הצער והאבל בקינת דוד ? האם הצער הוא אישי או לאומי ? נמקו . . 2 איזה זיכרון נשמר בקינת דוד ? . 3 בטקסים ממלכתיים רבים ובבתי ספר מקריאים את קינת דוד לציון יום הזיכרון . מדוע לדעתכם נבחרה קינה עתיקה זו להביע את אבלנו כיום ? . 4 האם השימוש בקינת דוד בימינו הוא בהקשר של הזיכרון הפרטי או הזיכרון הציבורי ? . 5 מהי לדעתכם משמעות החיבור בין ממלכת דוד הקדומה ועצמאות ישראל בימינו ? צילום : אבנר ירון , לע " מ אם שכולה ליד קבר בנה ביום הזיכרון לחללי צה " ל , בית הקברות הצבאי בהר הרצל 1996

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר