עמוד:105

פ ר ק א ח ד ע ש ר ימי הזיכרון : יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה יום הזיכרון לשואה ולגבורה בכ " ז בניסן מצוין יום הזיכרון לשואה ולגבורה , תאריך שנקבע בגלל סמיכותו ליום בו החל מרד גטו ורשה ( י " ד בניסן . ( המרד היהודי בגטו ורשה היה המרד הראשון כנגד הגרמנים בכל ארצות הכיבוש הנאצי . ראשוני המורדים היו צעירים יהודים שלחמו למען הכבוד היהודי , לאחר שמרבית יהודי הגטו הושמדו . ביום זה זוכרים ומנציחים את היהודים שנספו בשואה אותה הוביל השלטון הנאצי בשיתוף העם הגרמני ואזרחים בארצות הכיבוש הנאצי שנכנעו לכוחות הרשע . במהלך השואה נרצחו בשיטתיות ובאכזריות במחנות המוות , בגטאות וביערות שישה מיליון יהודים , בתוכם מעל מיליון ילדים . יום הזיכרון לשואה והגבורה הוא יום זיכרון משותף לכל בני העם היהודי ומציינים אותו גם ברוב מדינות אמריקה ואירופה . על פי החוק במדינת ישראל , ביום כ " ז בניסן נסגרים כל מרכזי הבילוי והבידור , וטקסי זיכרון מיוחדים נערכים בכל רחבי הארץ . מתקיימות שתי עצרות זיכרון ממלכתיות לשואה ולגבורה : האחת בערב יום השואה והשנייה למחרת בבוקר ב " יד ושם " בירושלים . בשנת 1953 הוקם בירושלים מוסד " יד ושם " - רשות זיכרון לשואה ולגבורה , המופקד על תיעוד תולדותיו של העם היהודי בתקופת השואה , על הנצחת סיפור חייהם וזכרם של כל אחד מששת מיליוני הנספים וכן על הנחלת מורשת השואה לדורות . ב " יד ושם " שני מפעלי הנצחה חשובים : " לכל איש יש שם " - שבמסגרתו מתועדים שמותיהם וקורות חייהם של כל הנספים בשואה . " שדרת חסידי אומות העולם " - מקום הנצחה בו מצוינים שמותיהם וארצות מוצאם של אזרחים לא-יהודיים , שסיכנו חייהם על מנת להציל יהודים המהלך השואה . יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל יום הזיכרון לנופלים במערכות ישראל מצוין בד' באייר , יום לפני חגיגות העצמאות של מדינת ישראל ( ה' באייר . ( ד' באייר תש " ח ( 1948 ) הוא היום בו הוכרזה מדינת ישראל , תקופת המנדט הבריטי הגיעה לסיומה , ומדינת ישראל הוקמה . ביום זה אנו זוכרים את חללי מלחמות ישראל : לוחמי המחתרות , מלחמת השחרור , מלחמת קדש , מלחמת ששת הימים , מלחמת ההתשה , מלחמת יום הכיפורים , מלחמת לבנון , נפגעי הטרור הפלסטינאי וחיילי צה " ל שנפלו במשימות שונות . ביום זה נערכות אזכרות ממלכתיות בכל בתי הקברות הצבאיים בארץ . בבתי הספר נערכים טקסי זיכרון , ובכל רחבי המדינה נשמעת צפירת זיכרון לזכר החללים . בסיומו של יום הזיכרון מתקיים טקס הדלקת משואות בירושלים , הפותח גם את חגיגות יום העצמאות . הבחירה בתאריכים סמוכים לציון זיכרון הנופלים ואבל המשפחות השכולות מחד וחגיגות העצמאות מאידך - מבטאת את ההכרה בכך , שתקומתה וקיומה של מדינת ישראל הושגו בזכות הנופלים במערכות ישראל , שבמותם ציוו לנו את החיים .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר