עמוד:99

חור באוזן והגישו אדניו ... אל הדלת או אל המזוזה ורצע [ ניקב ] אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם . ( שמות כא , ו . ( רבן יוחנן בן זכאי היה דורש [ מפרש ] את המקרא [ הפסוק ] הזה כמין חומר [ בצורה סמלית : [ מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף ? אמר הקדוש ברוך הוא : אזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי " כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים " ( ויקרא כה , נה ) - ולא עבדים לעבדים [ לבני אדם שהם עבדי האל ] והלך זה [ העבד שבחר שלא להשתחרר ] וקנה אדון לעצמו - ירצע . ורבי שמעון בן רבי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר [ בצורה סמלית : [ מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית ? אמר הקדוש ברוך הוא : דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי " כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם " - ולא עבדים לעבדים . והוצאתים מעבדות לחירות והלך זה וקנה אדון לעצמו - ירצע בפניהם . תלמוד בבלי מסכת קידושין דף כב עמוד ב . 15 על פי רבי יוחנן , מדוע רוצעים את האוזן ולא איברים אחרים ? . 16 מדוע לדעת רבי שמעון ניקוב אוזנו של העבד מתבצע סמוך לדלת ולמזוזת הבית ? . 17 מדוע יש התנגדות גם בתורה וגם אצל חכמים לכך שאדם יבחר להיות עבד עולם ? . 18 מדוע לדעתכם אין התורה אוסרת על העבד את הבחירה להפוך לעבד עולם ? . 19 בימינו לא קיימת עבדות כפי שהייתה במצרים העתיקה . האם קיימת עבדות מסוג אחר בימינו ? הסבירו . רבי שמעון בן רבי תנא , בנו של רבי יהודה הנשיא , עורך המשנה . פעל במאה ה3- לספירת הנוצרים בדור המעבר שבין תקופת התנאים לתקופת האמוראים . עבד עברי אחד החוקים הראשונים שקיבלו בני ישראל בצאתם מעבדות לחירות , היה חוק העבד העברי ( שמות כא , א-ו . ( לפי דיני התורה , אדון המחזיק עבד עברי חייב לשחררו בתום שש שנות עבודה . ואולם , אם רצה העבד , יכול להישאר תחת אדונו עבד לעולם . במקרה זה מצווה האדון לנקב את אוזן עבדו ( שמות כא , ו . ( חירות הסיפור שקראנו מעלה על נס את דרכו הפשוטה והכנה של שואב המים להשתחרר מעול הגלות . כמו בסיפור , לכל תקופה מושגי העבדות והחירות שלה . במצרים הייתה זו עבודת פרך , בימי החשמונאים היו אלו גזרות הדת , בימי הביניים סבלו היהודים מעול הנוצרים והמוסלמים וכיו " ב . מהי עבדות בימינו ? מדוע חיוני להשתחרר ממנה ? אילו צורות של עבדות קיימות ? כיצד יוצאים מעבדות לחירות ? שאלות אלו ואחרות נברר בעזרת המקורות הבאים . רציעת אוזן לעגילים , " כיכר החתולות , " ירושלים 1995 צילום : שי גינות

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר