עמוד:85

פ ר ק ת ש י ע י פורים חג פורים נחוג לזכר נס הצלתם של היהודים בימי אחשוורוש מגזרת המן , אשר ביקש " להשמיד , להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן , טף ונשים ביום אחד " ... ( מגילת אסתר ג , יג ) החג חל בימים י " ד וט " ו באדר ונקרא על שם ה " פור " - הגורל שהפיל המן והועיד את יום השלושה עשר באדר לביצוע מזימתו . פירוש המילה פור בפרסית הוא גורל : חרס או אבן קטנה , שהיו מטילים כדי לקבוע ולקבל החלטות . מנהג הפור היה מקובל ורווח במזרח הקדום לצורך קבלת הכרעות ממלכתיות . לפי המסופר במגילת אסתר התהפכו היוצרות , ובמקום שיושמדו היהודים הם גברו על אויביהם : " ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם " ( שם ט , א . ( ביום שלמחרת , י " ד אדר ( בשושן הבירה המשיכו לחגוג גם ביום שלמחרת - ט " ו באדר , ( חגגו היהודים את שמחת הניצחון . מסיבה זו נקבעו י " ד וט " ו באדר " ימי שמחה ומשתה , משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים " ( שם ט , כב . ( לפי המסורת נחשב חודש אדר כולו כחודש של שמחה : " משנכנס אדר מרבין בשמחה " ( תלמוד בבלי מסכת תענית דף כט , עמוד א . ( חכמים קבעו מצוות שונות לחג הפורים , ובהן קריאת המגילה , משתה ושמחה , משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים . במשך השנים נוספו לחג מנהגים עממיים שונים , כמו התחפשות , אכילת אוזני המן , עדלאידע ועוד . אחת השאלות המרכזיות של חג הפורים היא מי או מה קובע את גורלנו לעלייה או לירידה , לחיים או למוות ? ממגילת אסתר עולה הרושם כאילו גורלם של היחיד ושל העם אינו נתון בידי האל ( ששמו או כינויו אינם מופיעים אפילו פעם אחת במגילה , (! אלא בידי מזל עיוור וגחמתם של שליטים אנוכיים ואכזריים . ואולם , נקודת המפנה בסיפור העלילה קשורה בפעולותיהם של מרדכי היהודי , אסתר והעם היושב בשושן . הליכתה של אסתר אל המלך " אשר לא כדת " ( פעולה שעלולה הייתה להביא למותה , ( הצום והבכי במשך שלושה ימים ושתדלנותו הבלתי נלאית של מרדכי - מביאים בסופו של דבר לביטולה של גזרת ההשמדה . בתוך עולם המגילה המתנהל כאילו באופן מקרי , בעולם שבו שולטים עריצות , משתאות יין ונשים , מופיעה יד נעלמה , המכוונת את המאורעות ונחשפת יכולתו של האדם לשנות את גורלו .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר