עמוד:63

כלל גדול בתורה " ואהבת לרעך כמוך " - רבי עקיבא אומר : זהו כלל גדול [ עיקר שהכל עומד עליו ] בתורה . בן עזאי אומר : " זה ספר תולדת אדם [ ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו "[ ( בראשית ה , א ) - זהו כלל גדול מזה , שלא תאמר הואיל ונתבזיתי [ הושפלתי ] יתבזה חברי עמי , הואיל ונתקללתי יתקלל חברי עמי . אמר רבי תנחומא : אם עשית כן , דע למי אתה מבזה - בדמות אלהים עשה אתו ! ספר האגדה דף תקב , עפ " י תלמוד ירושלמי נדרים פרק ט , בראשית רבה פרשה כד . 13 מהו הכלל של רבי עקיבא ? . 14 מהו הכלל הגדול ממנו לדעת בן עזאי ? . 15 מדוע ביזוי האדם חמור כל כך בעיני רבי תנחומא ? . 16 מהו לדעתכם הכלל הגדול יותר ? זה של רבי עקיבא או זה של בן עזאי ? נמקו את תשובתכם . רבי שמעון בן עזאי תנא בסוף המאה ה1- ותחילת המאה ה2- לספירת הנוצרים , תלמידו וחברו של רבי עקיבא . לפי המסורת מת בטרם עת בשל עיסוקו בתורת הנסתר . לפי מסורת אחרת היה בין עשרת הרוגי מלכות , שהוצאו להורג בימי מרד בר-כוכבא . תנחומא בר אבא אמורא ארץ-ישראלי בן הדור החמישי ( המחצית השנייה של המאה ה5- לספירת הנוצרים ) ומבעלי האגדה הפוריים ביותר . חיבור מדרש תנחומא מיוחס לו . בפעילותו הציבורית בלט בהגנה על היהודים והיהדות מפני הגויים . בראשית רבה מדרש אגדה לספר בראשית , שנוצר בארץ ישראל ונערך במאה ה5- או ה . 6- פירוש השם " רבה " הוא " גדול " בארמית . מדרש בראשית רבה נכלל באסופה של ספרי מדרש , שנערכו בתקופות שונות ומכונים " מדרש רבה . " בראשית רבה כולל דרשות , סיפורים , משלים וחידודי לשון . סבורים שבמקור נישאו דרשות אלה בפני הציבור בבתי כנסת , ורק אחר כך הועלו על הכתב . כבוד האדם בסיפור שקראנו מתוארת פגיעה חמורה בכבודו של אדם לא מלומד , רק מפני שלא ענה על ציפיות מארחו , רבי ינאי . לו היה רבי ינאי מבין כבר בתחילה , שכל אדם זכאי ליחס של כבוד באשר הוא אדם , הייתה עלילת הסיפור שונה לחלוטין . מדוע זכאי כל אדם לשמירת כבודו האנושי ? מהי חובתו של כל אחד מאתנו בשמירת כבוד האדם ? על כך במקורות שלפניכם . חורף בתל אביב , 1966

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר