עמוד:52

אמר להם : בניי , בואו ואומר לכם ; שלא להתאבל כלל אי-אפשר , ולהתאבל יותר מדי אי-אפשר , אלא כך אמרו חכמים : סד [ מסייד ] אדם את ביתו בסיד ומשייר [ ומשאיר ] בו דבר מועט [ קטע קטן שאינו מסויד . [ עושה אדם כל צרכי סעודה ומשייר דבר מועט [ מקום ריק במקום אחד המאכלים . [ עושה אישה [ מתקשטת ב [ ... כל תכשיטיה ומשיירת דבר מועט [ אחד מהתכשיטים . [ שנאמר : " אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני . תדבק לשוני לחכי [ לפי ] אם לא אזכרכי [ אזכור אותך ] אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי " ( תהילים פרק קלז , פסוקים ה-ו . ( וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה . שנאמר : " שמחו את ירושלם וגילו בה כל אהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה " ( ישעיהו פרק סו , פסוק י . ( על-פי תלמוד בבלי , מסכת בבא בתרא דף ס , עמוד ב . 8 מדוע חשוב לזכור את החורבן דווקא ברגעי שמחה ? בעקבות החורבן - מהדורה מיוחדת העיתון הרומאי " לה פיאצה " החליט להוציא גיליון מיוחד בעקבות חורבן ירושלים והמקדש . נשלחתם מטעם העיתון לסקר את האווירה בירושלים שלאחר החורבן . נתבקשתם על-ידי עורך העיתון לכלול בכתבה את המרכיבים האלה : א . תיאור המצב הפיזי של העיר ירושלים בכלל ושל בית המקדש בפרט ב . סקירה של המצב החברתי והכלכלי של היהודים ג . ראיונות עם דמויות שונות , המשקפות את החורבן ממגוון זוויות ראייה ( ניתן לראיין את רבי יהושע , נציג של הפרושים , חייל רומאי המוצב בעיר ועוד ) היעזרו במידע על התקופה מתוך ספרי היסטוריה ומהאינטרנט . אתרים מתאימים : http : // 212 . 199 . 43 . 120 / e-learning / history / index . html http : // www . daat . ac . il / daat / kitveyet / mahanaim / hatzava 0 . htm http : // www . cet . ac . il / history / galgal / mered / golshim . asp . 3 מדוע התנגד רבי יהושע לצורת האבל של הפרושים ? . 4 כיצד משמרים את האבל בזמן בניית בית חדש , בסעודה ובענידת תכשיטים ? . 5 מדוע עדיפה ההצעה של רבי יהושע על דרכם של הפרושים ? . 6 מה מבקש רבי יהושע ללמוד מן הפסוקים ? . 7 מה הקשר בין האבלות על חורבן ירושלים והזכות להשתתף בשמחתה ? צילום : ג'קי לוי ' זכר לחורבן' בבית-הכנסת האיטלקי בירושלים

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר