עמוד:32

הקטע הנוסף מתוך התלמוד הבבלי מתאר כיצד הוכרעה לבסוף המחלוקת בין בית שמאי ובין בית הלל אמר רבי אבא אמר שמואל : שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל ; הללו אומרים : הלכה כמותנו ! והללו אומרים : הלכה כמותנו ! יצאה בת קול [ הד , קול אלוהי שנשמע מן השמים ] ואמרה : אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן , והלכה כבית הלל ! וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים , מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן ? מפני שנוחין [ מתונים ] ועלובין [ סובלנים ] היו ושונין [ משננים ] דבריהן ודברי בית שמאי . ולא עוד , אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן . ללמדך שכל המשפיל עצמו , הקדוש ברוך הוא מגביהו [ מעלה אותו לגדולה ] וכל המגביה עצמו , הקדוש ברוך הוא משפילו . כל המחזר על [ הרודף אחר ] הגדולה , גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה , גדולה מחזרת אחריו . וכל הדוחק את השעה [ מנסה להשתלט בכוח , [ שעה דוחקתו . וכל הנדחה מפני שעה [ ממתין בסבלנות , [ שעה עומדת לו . תלמוד בבלי , מסכת ערובין דף יג , עמוד ב . 13 כיצד הוכרעה המחלוקת בסיפור הראשון וכיצד הוכרעה בסיפור השני ? . 14 השוו בין ההצעות שהעליתם לפתרון הסכסוך בסיפור הראשון לבין ההצעה המובאת בסיפור השני לפתרון המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל . . 4 האם בית שמאי ובית הלל נחלקו על עניין מסויים או זוהי מחלוקת כללית ועקרונית ? הסבירו . . 5 מדוע היה צורך בהתערבות אלוהים במחלוקת ? . 6 כתבו בלשונכם מהו הפתרון של בת הקול למחלוקת . . 7 מהו הקושי המועלה על דברי בת הקול ? . 8 מהן שלוש הסיבות לכך שבית הלל זכו שתיקבע הלכה כמותם ? . 9 מיהו שהשפיל עצמו ומי הגביה עצמו ? . 10 מיהו המחזר אחר הגדולה ומי בורח ממנה ? . 11 מיהו הדוחק את השעה ומי נדחה ממנה ? . 12 מדוע נקבעה הלכה לפי בית הלל לאור האמור בקטע ? בית הלל ובית שמאי בית הלל ובית שמאי הם כינוייהן של שתי אסכולות הלכתיות בתקופת המשנה , שנוסדו במאה הראשונה לספירה על-ידי שניים מחכמי המשנה : הלל ושמאי . הם והתלמידים שבאו אחריהם ייצגו גישות רעיוניות והלכתיות שונות : בית הלל מייצגים פעמים רבות את השיטה המקלה , ואילו בית שמאי - את הגישה המחמירה . למרות המחלוקות הרבות בין הלל לשמאי שררה ביניהם הסכמה בכמה עניינים מרכזיים : האמונה בתורה שבעל פה , הלכות ועניינים הקשורים לבית המקדש ולדיני הקרבנות , התנאים לקביעת החגים בלוח השנה והאמונה בתחיית המתים ובעולם הבא . משום כך לא התפצלו שני המחנות לכתות נפרדות , בניגוד לזרמים אחרים שפעלו בתקופה זו ופרשו מהיהדות . תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי שני התלמודים , הבבלי והירושלמי , מבוססים על המשנה ומציגים דיונים בדברי המשנה . שני התלמודים מסכמים את התורה שבעל פה ) פירוש החכמים לתורה שבכתב . ) הדיונים בתלמוד מבוססים על חשיבה משפטית , ויש בהם טיעונים וטיעוני נגד , ויכוחים ומחלוקות . בתלמוד משובצים גם אגדות ומדרשי אגדה , דברי מוסר , תיאורים של הוויי החיים והמנהגים ועוד . שני התלמודים נכתבו בשפה הארמית , והם נוצרו בין המאה השלישית והמאה החמישית לספירה בשני מרכזים : התלמוד הבבלי נוצר ונכתב בבבל , בערים סורא ופומבדיתא ; התלמוד הירושלמי נכתב בארץ ישראל , בעיקר בעיר טבריה .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר