עמוד:25

בעקבות המעשים נמשכים הלבבות דע כי האדם מושפע מהפעולות שהוא עושה לטוב ולרע . לדוגמה אדם שמחשבותיו שליליות והוא נמשך באופן טבעי למעשים רעים - אם יכריח את עצמו לעשות מעשים טובים ואפילו בניגוד לנטיותיו הטבעיות , בסופו של דבר הפעולות החיצוניות ישפיעו על פנימיותו , כי " אחרי המעשים נמשכים הלבבות [ המחשבות , הרצונות . "[ אותו עיקרון פועל הפוך : אדם שנטיותיו הטבעיות טובות ביסודן - אם יעסוק בהתמדה בדברים שליליים , ישפיע הדבר על נטיותיו הטבעיות והוא יהיה לאדם בעל מזג שלילי , שכן ידוע שכל אדם מושפע מפעולותיו . על-פי ספר החינוך , מצווה טז . 24 מדוע חשוב לבקש סליחה ? . 25 מהי הדרך לשנות התנהגויות שליליות שמציע ספר החינוך ? . 26 כיצד צריכים לנהוג רבי שמעון בן אלעזר והמכוער מהסיפור לפי ספר החינוך כדי לשנות את התנהגותם ? . 27 תנו דוגמה לשינוי במחשבה שהביא לשינוי במעשה ולשינוי במעשה שהביא לשינוי במחשבה . מדרש תמונה האם לדעתכם המשחק באקדח עלול להשפיע על מעשיו של הילד ? ספר החינוך מיוחס לרבי אהרון הלוי מברצלונה , שחי כנראה במאה השלוש עשרה או במאה הארבע עשרה לספירת הנוצרים בספרד . הספר מפרט את תרי " ג ( 613 ) המצוות שבתורה לפי סדר הופעתן בתורה ומבאר את מהותה של כל מצווה , התנאים הנדרשים לקיומה ועיקרי דיניה . החידוש שבספר הוא הניסיון להציע לכל מצווה את " שורש המצווה וטעמה " - כלומר את הנימוקים הרעיוניים שעומדים מאחוריה . בהקדמתו מייעד המחבר את הספר לבני הנוער , כדי שיעיינו בו מדי שבוע בשבוע , ילמדו על מצוות התורה והתועלת שבהן וכך יתחנכו . מכאן שמו - ספר החינוך . שינוי ראש השנה ויום הכיפורים הם ימים של סליחה וחשבון נפש אישי וציבורי . בימים אלו אנו נזכרים בכל המעשים הטובים והרעים שעשינו במשך השנה , משתדלים לחזק את אלו החיוביים ומבטיחים לעצמנו שמכאן ולהבא נשתנה ונהיה לבני אדם טובים יותר . מדוע חשוב להשתנות ? האם שינוי אמתי אפשרי ? כיצד ניתן ללמוד לחולל שינוי בחיינו ? נדון בשאלות אלו באמצעות המקורות שלפניכם . צילום : סטניסלב קרופצקי , ישראל

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר