עמוד:22

לסלוח לאלוהים פעם אחת בערב יום הכיפורים אמר הרב הצדיק רבי אלימלך מליז'נסק זכרונו לברכה לתלמידיו : " רצונכם לדעת איך עושים [ נוהגים ] בערב יום הכיפורים ? לכו אל החייט שבקצה העיר . " הלכו אצלו ועמדו לפני חלון ביתו . ראוהו שהוא ובניו מתפללים בפשטות כמו כל החייטים . אחר התפילה לבשו בגדי שבת והדליקו נרות וערכו שולחן מלא מעדנים וישבו אל השולחן בשמחה רבה [ לאכול סעודה מפסקת . [ הוציא החייט מהארון ספר אחד שהיה כתוב בו כל העברות שעשה במשך השנה מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה , ואמר : " ריבונו של עולם , היום הגיע הזמן לעשות בינינו חשבון על כל העברות שעשינו , שזמן כפרה הוא לכל ישראל . " מיד התחיל לחשוב ולמנות [ לחשב ולספור ] כל העברות שעשה במשך השנה , שכולן היו נרשמות בספר הזיכרון הזה . אחר שגמר חשבון העברות , הוציא ספר גדול וכבד יותר מהראשון ואמר : " ריבונו של עולם , קודם מניתי את העברות שאני עשיתי , ועכשיו אמנה את העברות שעשית אתה . " מיד חישב [ את ] כל הצער והייסורים , צרות ועגמת נפש וחולאים רעים [ מחלות ] והפסד ממון שעברו במשך כל השנה עליו ועל נפשות ביתו . כשגמר החשבון אמר : " ריבנו של עולם , אם נחשוב באמת על פי יושר , אתה חייב לי יותר ממה שאני חייב לך , אלא איני רוצה לדקדק עמך בחשבון מדוקדק , כי הלא ערב יום הכפורים היום וכל אחד מוכרח להתפייס עם חברו ולכן הננו מוחלים לך על כל העבירות שעשית לנו , וגם אתה תמחול לנו על כל העבירות שחטאנו לך ... " על פי ש " י עגנון , ימים נוראים , 'החשבון' עמודים רל-רלא ( הוצאת שוקן ) . 17 יום הכיפורים מקובל כיום כפרה וסליחה על חטאים שנעשו כלפי האל . מהי המשמעות הנוספת של יום הכיפורים בעיני החייט ? . 18 מה המיוחד בסליחת החייט בעיני הרבי וחסידיו ? . 19 מה יכלו החסידים ללמוד מסליחתו של החייט לאלוהים ? ר' אלימלך מליז'נסק ( 1787-1717 ) התמסר מילדותו ללימוד תורה וקבלה ונטה להרבות בסיגופים . ר' אלימלך הצטרף לשורות תלמידי הבעל שם טוב ולאחר מות רבו - ה'מגיד ממעזריטש' הקים חצר חסידית אליה נהרו אלפים שבאו לשמוע את תורתו ולהתרשם ממידותיו . בתורותיו , המקובצות בספרו ' נועם אלימלך' הדגיש את מעמדו המיוחד של הצדיק כמתווך בין אלוהים לאדם . בדרך זו עיצב את דמות הצדיק כמשפיע ברכות לחסידיו התומכים בו בתמורה . מאוריציו גוטליב , יום הכיפורים

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר