עמוד:13

ארבעה תלמידים יש ארבעה סוגים של תלמידים : יש דומה לספוג , ויש דומה לנפה , יש דומה למשפך ויש דומה למשמרת [ מסננת מיוחדת שמפרידה בין היין לשמרים . [ דומה לספוג - כיצד ? זה תלמיד ותיק שיושב לפני חכמים ולומד . כשם שספוג סופג את הכול , כך הוא סופג [ זוכר ] את הכול . [ דומה ] לנפה - כיצד ? זה תלמיד פיקח שיושב לפני תלמידי חכמים ולומד . כשם שנפה מנפה את הקמח [ הדק ] ומשאירה את הסולת [ גרגירי הקמח הגסים , [ כך התלמיד מנפה את הפסולת ממה ששמע ומשאיר את היפה . [ דומה ] למשפך - כיצד ? זה תלמיד טיפש שיושב ולומד לפני תלמידי חכמים . כשם מסכת אבות שמה של מסכת בסדר נזיקין , שהוא הסדר הרביעי מבין ששת סדרי המשנה . המסכת מצטטת דברי חכמה של התנאים מתקופת הבית השני ועד לסוף תקופת המשנה , ומכאן שמה - " אבות " - על שם אבות האומה וחכמיה . בניגוד למסכתות אחרות היא אינה עוסקת בהלכה אלא בדברי חכמה , מוסר ומידות טובות , שכדאי לו לאדם לקיים אותם . מתי כדאי ללמוד ? אלישע בן אבויה אומר : הלומד ילד [ מי שלומד בגיל צעיר ] למה הוא דומה ? לדיו כתובה על נייר חדש . והלומד זקן למה הוא דומה ? לדיו כתובה על נייר מחוק [ משומש . [ משנה , מסכת אבות פרק ד , משנה כ . 10 מה מסמלות הדיו הכתובה על נייר חדש והדיו הכתובה על ניר מחוק ? . 11 לדעת אלישע בן אבויה , מדוע עדיף הלימוד בגיל צעיר ? . 12 מהם היתרונות והחסרונות של לימוד בגיל צעיר לעומת לימוד בגיל מבוגר ? . 13 על-פי הידוע לכם מהסיפור הקודם , האם רבי עקיבא היה מסכים לדעתו של אלישע בן אבויה ? הסבירו . אלישע בן אבויה תנא שחי במחצית השנייה של המאה השנייה לספירה . בשלב מסוים של חייו " יצא לתרבות רעה , " כלומר פרש מהיהדות , ומאז הוא מכונה בתלמוד " אחר . " בתלמוד נשתמרו מסורות שונות המסבירות את הרקע לעזיבתו את היהדות . לפי מסורת אחת עזב אלישע בן אבויה את היהדות בעקבות הזעזוע שעבר לאחר כישלונו של מרד בר כוכבא . הסבר אחר לשינוי שעבר עליו הוא הצטרפותו לאחת הכתות המיסטיות שרווחו בתקופתו והחוויות הרוחניות שעבר במסגרתה . למרות עזיבתו את היהדות , השתמרו בתלמוד מאמרים רבים מתורתו , בעיקר במסכת אבות ובאבות דרבי נתן . לומדים ומלמדים הסיפור שקראנו מתאר את התגברותו של התלמיד רבי עקיבא על קשיים ומכשולים רבים בכוח הרצון , עד שהיה לאחד מגדולי החכמים בדורו . מה יכולים תלמידים צעירים בימינו ללמוד מרבי עקיבא ? מהי חובתו של התלמיד בדרך להצלחה ? מהי חובתו של המורה בדרך להצלחת התלמיד ? לפניכם מקורות שונים העוסקים בשאלות אלו ואחרות .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר