עמוד:9

משנה א משה קבל תורה מסיני המשנה הפותחת את מסכת אבות מתארת את תהליך המסירה של התורה שבעל פה ממתן תורה עד תחילת תקופתם של חז"ל , המתחילה באנשי כנסת גדולה . המשנה מציינת שלושה דברים שאמרו אנשי כנסת הגדולה . דברים אלו באים להנחות את פעולותיהם כשופטים , מורים ואנשי הלכה . מהי התורה שנמסרה מדור לדור ? האם עברה התורה שינויים תוך כדי תהליך המסירה ? ומה מקומם של אנשי כנסת הגדולה בתהליך זה ? בלימוד המשנה נעמוד על שאלות אלו ואחרות . המשנה . 1 משה קבל תורה מסיני . 2 ומסרה ליהושע , . 3 ויהושע לזקנים ; . 4 וזקנים לנביאים , . 5 ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה . . 6 הם אמרו שלשה דברים : . 7 הוו מתונים בדין , . 8 והעמידו תלמידים הרבה , . 9 ועשו סיג לתורה . ביאור . 1 משה קבל תורה מסיני משה רבנו קיבל מאת ה' בהר סיני את התורה שבכתב ואתה גם את התורה שבעל פה . . 2 ומסרה העביר אותה . ליהושע שלפי המסופר בתנ"ך , הנהיג את העם לאחר מות משה . . 3 לזקנים שהמשיכו להנהיג את העם לאחר מות יהושע . . 4 לנביאים המוזכרים במקרא . . 6 הם אנשי כנסת הגדולה . . 7 הוו מתונים בדין נהגו ביישוב הדעת . . 8 והעמידו תלמידים הרבה הרבו את מספר התלמידים . . 9 ועשו סיג לתורה הקימו 'גדר' לתורה . כנסת הגדולה שמו של המוסד העליון בתחילת ימי הבית השני , אשר היה ממונה על הסדרת מנהגים וקביעת תקנות בענייני דת . לפי אחת המסורות , מנתה הכנסת הגדולה 120 חברים . שמותיהם של חכמים אלו אינם ידועים , אולם ידועה זהותו של אחד מאחרוני אנשיהם : שמעון הצדיק . תורה שבכתב ותורה שבעל-פה על פי המסורת שמקורה במשנתנו , ניתנה למשה מסיני ' התורה שבכתב , ' שהיא חמשת החומשים בראשית , שמות , ויקרא , במדבר ודברים , וכן ' התורה שבעל-פה , ' שהיא מערכת של הלכות , פירושים ושיטות לימוד ששימשו את חז"ל ביחסם לתורה שבכתב . התורה שבעל פה כוללת הלכות שהועברו מדור לדור וכן הלכות שהתחדשו ברבות הדורות והותאמו למציאות המשתנה .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר