עמוד:5

פרק ה 107 ................................................................................. משנה יג : ארבע מדות באדם 108 ....................................................................... לצד השביל : מידה בינונית של חברה 110 ............................................... לאורך השביל : רשעת סדום 111 ............................................................... כלנו זקוקים לחסד 112 ...................................................... משנה טו : ארבע מדות בנותני צדקה 113 ........................................................... לאורך השביל : השקעה לטווח ארוך 114 .................................................... הנתינה 115 ....................................................................... לצד השביל : אמנות הנתינה 116 ............................................................ משנה א : ספוג ומשפך משמרת ונפה 117 .......................................................... לצד השביל : תיאוריית האינטליגנציות המרובות של גרדנר 118 ................ לאורך השביל : ארבע מאות פעם 119 ........................................................ סיפור הברומטר 120 .......................................................... משנה יט : אהבה שאינה תלויה בדבר 122 .......................................................... לצד השביל : אמנות האהבה 124 ............................................................ לאורך השביל : אהבה ללא תנאי 125 ......................................................... ידידות אמת 126 ............................................................... משנה כה : הפך בה והפך בה דכלא בה 127 ......................................................... פעילות סיכום לספר : " הפך בה והפך בה" – בסימן תיקון היחיד ותיקון החברה 129 .....................................

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר