עמוד:223

מעגל מעגל הוא אוסף כל הנקודות שמרחקיהן מנקודה מסוימת שווים זה לזה . נקודה זו נקראת מרכז המעגל . ( בסרטוט : הנקודה ( . M עיגול הוא פנים המעגל והיקפו . ( בסרטוט : השטח הצהוב והקו השחור ( . רדיוס הוא קטע המחבר בין מרכז המעגל לנקודה על המעגל . ( בסרטוט : הקטעים MD , MC , MB וכן כל הקטעים האפורים ( . מיתר הוא קטע המחבר בין שתי נקודות על המעגל . ( בסרטוט : הקטעים AB ו ( . CD– קוטר הוא מיתר העובר דרך מרכז המעגל . ( בסרטוט : הקטע ( . CD הקוטר הוא המיתר הארוך ביותר במעגל והוא מורכב משני רדיוסים . בנייה באמצעות סרגל ומחוגה היא בנייה של עצמים גאומטריים ( כגון אנך אמצעי , משולש וכו ( ’ בעזרת שני כלים בלבד : סרגל ללא שנתות ומחוגה . היקף עיגול : P = 2 ? R } - R ) רדיוס העיגול ) שטח עיגול : S = ? R 2 היקף העיגול = = 3 . 14159265358 ... אורך הקוטר אפשר להשתמש בקירוב : ? ? 3 . 14 לקבלת ? במחשבון : לחצו על מקש shift או inv ועל המקש שמעליו ( או מתחתיו ) כתוב . קשת היא חלק של המעגל המוגבל על ידי שתי נקודות . כל זוג נקודות על המעגל מחלקות אותו לשתי קשתות . ( בסרטוט : הנקודות A וB– מחלקות את המעגל לשתי קשתות ( . אם לא מציינים לאיזו מהקשתות מתכוונים - הכוונה היא לקשת הקטנה . גזרה היא חלק של עיגול הכלוא בין שני רדיוסים . בסרטוט : החלק של העיגול המסומן בצבע . כל זוג רדיוסים מחלקים את המעגל לשתי גזרות . אם לא מציינים לאיזו מהגזרות מתכוונים - הכוונה היא לגזרה הקטנה מבין השתיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר