עמוד:221

משולשים סכום הזוויות במצולע קמור בעל n צלעות הוא : 180 ( n - 2 ) = 180 n - 360 זווית חיצונית של מצולע היא זווית הצמודה לזווית של המצולע . משפטים זווית חיצונית של משולש שווה לסכום שתי זוויות המשולש שאינן צמודות לה . זווית חיצונית של משולש גדולה מכל זווית של המשולש שאינה צמודה אליה . סכום הזוויות החיצוניות במצולע הוא קבוע ושווה ל . 360 ° – קטע אמצעים במשולש הוא קטע המחבר בין נקודות האמצע של שתי צלעות במשולש . בסרטוט : הקטע MP הוא קטע אמצעים במשולש B . ABC

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר