עמוד:201

10 BC מיתר במעגל שמרכזו . A רדיוס המעגל הוא 10 ס " מ , ואורך המיתר BC הוא 16 ס " מ . חשבו את מרחק המיתר ממרכז המעגל . 11 חיזוק במעגל שמרכזו O המיתרים MK וPS– מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה L ( ראו סקיצה . ( נתון : 6 ס " מ 12 , LK = ס " מ LM = 3 ס " מ 24 , LP = ס " מ LS = א . מצאו את המרחק של כל מיתר ממרכז המעגל . ב . מצאו את רדיוס המעגל . 12 AB וAC– הם מיתרים במעגל שמרכזו . M המרחק של AB ממרכז המעגל הוא 6 ס " מ . המרחק של AC ממרכז המעגל הוא 8 ס " מ . AB ? AC חשבו את אורכי המיתרים ואת רדיוס המעגל . 13 חיזוק הקטעים AC וCE– שבסרטוט הם מיתרים מאונכים זה לזה במעגל שמרכזו 14 . M ס " מ AB = מצאו את מרחק המיתר CE ממרכז המעגל . 14 חיזוק AC וBD– הם מיתרים מאונכים זה לזה במעגל שמרכזו . T לפי הנתונים בסרטוט מצאו את אורכי המיתרים ואת קוטר המעגל . ( המספרים בסרטוט בסנטימטרים ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר