עמוד:200

9 לפניכם משימה ומהלך פתרונה . קראו אותם , ונמקו את שלבי הפתרון . המשימה במעגל שמרכזו A המיתרים FG וCD– מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה . E נתון : 5 . 5 ס " מ 2 . 7 , EF = ס " מ EG = 2 ס " מ 7 . 6 , EC = ס " מ ED = מצאו את המרחק של כל מיתר ממרכז המעגל , וכן את רדיוס המעגל . כיצד פותרים ? הפתרון המוצע במשימה 9 מתבסס על הורדת אנכים למיתרים ושימוש בתכונות של המרובע שנוצר . לפעמים כדאי להוריד אנכים ממרכז המעגל למיתרים כדי למצוא אורכי קטעים במעגל , כגון אורך של מיתר או מרחק של מיתר ממרכז המעגל וכד . ’

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר