עמוד:198

3 במעגל שמרכזו A הקטע AD עובר במרכז המעגל וחוצה את המיתר . BC א . הוכיחו כי AD מאונך ל . BC– ב . 1 האם מה שהוכחתם בסעיף א מתקיים במעגל הנתון לכל ישר העובר דרך מרכז המעגל וחוצה מיתר ? הסבירו . 2 האם מה שהוכחתם בסעיף א מתקיים לכל ישר העובר דרך מרכז המעגל וחוצה מיתר בכל מעגל ? אם כן - נמקו , ונסחו משפט מתאים . אם לא - הציגו דוגמה נגדית . משפט אם קטע עובר דרך מרכז מעגל וחוצה מיתר של המעגל אז הקטע מאונך למיתר . 4 הנקודות D וF– הן נקודות האמצע של המיתרים CB וCE– במעגל שמרכזו . A נתון : DAF = 104 ° חשבו את . BCE 5 דיון הציעו דרך לבנות חוצה זווית . היעזרו בשני המשפטים האחרונים שלמדתם . נמקו את בנייתכם . בניות באמצעות סרגל ומחוגה חציית זווית 1 מסרטטים מעגל שמרכזו בקדקוד הזווית הנתונה . 2 מסרטטים את המיתר שעליו נשענת הזוית . 3 מוצאים את אמצע המיתר ( כמו שלמדתם ביחידה א ) ומחברים אותו למרכז המעגל . הישר שהתקבל הוא חוצה הזווית . ( הסבירו מדוע ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר