עמוד:194

29 דיון הציעו דרך לבנות זווית שווה לזווית שבסרטוט . היעזרו בטענה שהוכחתם במשימה הקודמת . בניות באמצעות סרגל ומחוגה העתקת זווית 1 מסרטטים מעגל שמרכזו בקדקוד הזווית הנתונה . 2 מבלי לשנות את מפתח המחוגה מסרטטים מעגל נוסף . 3 על המעגל הנוסף מסמנים קשת השווה לקשת שעליה נשענת הזווית הנתונה . ( כיצד תעתיקו את הקשת ? דונו בכך בכיתה (! הזווית המרכזית הנשענת על הקשת שסימנתם היא הזווית המבוקשת . 30 אתגר הציעו דרך לסרטט מצולעים משוכללים החסומים במעגל שמרכזו . O 31 הקשתות AB , AP וTB– הן קשתות שוות במעגל שמרכזו . M א . PT הוא קוטר . הוכיחו כי המרובע PABT הוא טרפז . ב . סרטטו מעגלים שונים שבהם יש קשתות AB , AP וTB– ששוות זו לזו והמיתר PT אינו קוטר . נסו לסרטט כך שהמרובע PABT יהיה : 1 טרפז 2 מלבן 3 ריבוע 4 מלבן שאינו ריבוע . אם לא הצלחתם - הסבירו מדוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר