עמוד:192

קשרים בין קשתות , מיתרים וזוויות מרכזיות שימו לב : לכל קשת יש מיתר וזווית מרכזית המתאימים לה . 19 דיון סרטטו מעגל ובתוכו סרטטו שתי זווית מרכזיות שוות זו לזו , וזווית מרכזית שלישית שאינה שווה לאחרות . ( היעזרו במד–זווית ( . סמנו את המיתרים המתאימים לזוויות , כמו בסקיצה . העלו השערות לגבי הקשר בין זוויות מרכזיות שוות , הקשתות המתאימות להן והמיתרים המתאימים להן , ובדקו את השערותיכם . משפט אם שתי זוויות מרכזיות באותו מעגל שוות זו לזו , אז המיתרים המתאימים להן שווים זה לזה והקשתות המתאימות להן שוות זו לזו . 20 היעזרו בסקיצה והוכיחו את המשפט שבמסגרת בשני שלבים : נתון : BAC = DAE א . הוכיחו כי . BC = DE ב . הוכיחו כי . BC = DE 21 בכל סעיף מוצג מעגל שמרכזו . O כתבו זוגות של קשתות שוות לפי הנתונים בסרטוטים . 22 דיון סרטטו מעגל . היעזרו בסרגל עם שנתות וסרטטו במעגל שני מיתרים שווים וכן את הזוויות המרכזיות המתאימות . העלו השערות על הקשר בין מיתרים שווים , זוויות מרכזיות וקשתות , ובדקו את השערותיכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר