עמוד:182

10 לפניכם סקיצה של מגרש עגול שרדיוסו 100 מ , ’ והרחיבו אותו בטבעת שרוחבה 50 מ . ’ א . 1 בכמה גדול היקף המגרש המורחב מהיקף המגרש המקורי ? 2 בכמה צריך להגדיל את המגרש המקורי כדי שהיקפו יהיה כקילומטר אחד ? ב . בכמה גדול היקף עיגול שרדיוסו X ס " מ מהיקף עיגול שרדיוסו Y ס " מ , אם נתון כי ? X > Y 11 אורך קו המשווה של כדור הארץ הוא 12 , 756 ק " מ . אם יקיפו את כדור הארץ בחבל שיעבור בגובה של 0 . 5 ק " מ מעל קו המשווה - מה יהיה אורכו של החבל ? נוסחת השטח של עיגול ( חזרה ) תזכורת את השטח של עיגול אפשר לחשב בעזרת הנוסחה : R 2 S ) S = שטח העיגול ; R רדיוס העיגול ) 12 בכל אחד מהסעיפים הבאים חשבו את שטח העיגול לפי הנתונים . א . רדיוס העיגול הוא 3 ס " מ . ב . רדיוס העיגול הוא 1 . 2 ס " מ . ג . קוטר העיגול הוא 14 ס " מ . ד . קוטר העיגול הוא 2 ס " מ . ה . היקף העיגול הוא 20 ס " מ . ו . היקף העיגול הוא ס " מ . 13 חשבו . דוגמה שטח עיגול הוא 25 ? סמ " ר . כדי למצוא את הרדיוס והקוטר ניעזר בנוסחת השטח : 25 ? = ? R ? 25 = R ? 5 = R מכאן שרדיוס העיגול הוא 5 ס " מ וקוטרו 10 ס " מ . א . רדיוס עיגול ששטחו 16 ? סמ " ר ב . קוטר עיגול ששטחו ? סמ " ר ג . רדיוס עיגול ששטחו 7 ? סמ " ר ד . קוטר עיגול ששטחו 152 . 32 סמ " ר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר