עמוד:180

3 הציעו דרכים שונות לסרטט על נייר קו שאורכו בדיוק ? ס " מ . ( אפשר להיעזר בכלי מדידה ( . 4 א . מצאו את הערך של במחשבון והעתיקו אותו למחברת . האם ערכו שווה לערך של המופיע במסגרת בעמוד הקודם ? ב . 1 עגלו את ל4– ספרות אחרי הנקודה העשרונית . 2 עגלו את ל3– ספרות אחרי הנקודה העשרונית . ג . חשבו את הערך של 8 בשתי דרכים : 1 על ידי שימוש בכפתור במחשבון : עגלו את המספר שקיבלתם לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית . 2 על ידי שימוש בקירוב 3 . 14 עבור . ד . האם בשתי הדרכים קיבלתם אותה תשובה ? הסבירו . לצורך חישובים אפשר להשתמש בקירוב ? 3 . 14 . לקבלת תשובה מדויקת יותר אפשר להשתמש בכפתור במחשבון . 5 בכל סעיף נתון סרטוט מוקטן של מעגל שמרכזו A . M וB– הן נקודות על המעגל . חשבו את היקף העיגול לפי הנתונים . השתמשו בכפתור במחשבון ועגלו את התשובה הסופית לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית . כדי לקבל את ? במחשבון יש ללחוץ על מקש shift או inv ועל המקש . ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר