עמוד:174

19 חזרו אל הסרטוט במשימה הקודמת . האם AB הוא אנך אמצעי של ? MO הסבירו . האם MO הוא אנך אמצעי של ? AB הסבירו . 20 הנקודות A וB– הן נקודות האמצע של שני המעגלים שוני–הרדיוס שבסרטוט , הנחתכים בנקודות C ו . D– א . האם AB הוא אנך אמצעי של ? CD הוכיחו את תשובתכם . ב . האם CD הוא אנך אמצעי של ? AB הסבירו . בניות באמצעות סרגל ומחוגה בנייה באמצעות סרגל ומחוגה היא בנייה של עצמים גאומטריים ( כגון ישר , מעגל וכו ( ’ בעזרת שני כלים בלבד : סרגל ללא שנתות ומחוגה . בכל המשימות שבהן אתם מתבקשים לסרטט , לבנות או למצוא נקודות מסוימות בסרטוט - הכוונה היא לבנייה כזו , אלא אם כן צוין בפירוש אחרת . 21 א . העתיקו את הקטע הנתון AB למחברת , באמצעות סרגל ומחוגה . להעתיק קטע פירושו לבנות קטע באותו אורך . ב . כמה קטעים כמו AB ניתן לבנות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר