עמוד:167

משימות לסיכום 26 הגרף שלפניכם מתאר את אחוז ההישרדות של צאצאים של שני טיפוסי בעלי חיים : טיפוס - A בעל חיים שאיננו מטפל בצאצאיו הצעירים ; טיפוס - B אחד מההורים מטפל בצאצאים . א . איזה גרף מתאר את אחוז ההישרדות של בעל חיים מטיפוס , A ואיזה גרף מתאר את טיפוס ? B הסבירו . ב . האם תיתכן תשובה הפוכה לזו שכתבתם בסעיף א ? הסבירו . ג . חפשו במקורות שונים וכתבו שתי דוגמאות לכל אחד מהטיפוסים . ד . הסבירו את הירידה החדה בחלק הראשון של הגרף האדום לעומת ההמשך המתון . ה . מה משמעות הנקודות שבהן שני הגרפים נפגשים ? ו . הסבירו את התופעה שמעל גיל מסוים שום צאצא אינו שורד . כיצד תופעה זו באה לידי ביטוי בגרף ? 27 לפניכם דיאגרמת מלבנים ודיאגרמת עוגה המתארות את ההתפלגות של קבוצת תלמידים לתחומי התנדבות שונים . ענו על השאלות הבאות וציינו ליד כל תשובה באיזו דיאגרמה נעזרתם . א . השלימו את המקראה שבדיאגרמת העוגה . הסבירו את תשובתכם . ב . כמה תלמידים מתנדבים לעזרה בגני ילדים ? ג . כמה תלמידים מתנדבים לעזרה במערכת החינוך ? ד . מהו אחוז התלמידים המתנדבים לעזרה במערכת החינוך ? ה . כמה תלמידים בסך הכול השתתפו בפעילות ההתנדבותית ? ו . מהו אחוז התלמידים המתנדבים למגן דוד אדום ? * משימה 27 מתבססת על : פיתוח חשיבה כמותית - פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס " ג , 2002 - עמ' . 82 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר