עמוד:157

9 הגרף שלפניכם מציג את מפלס הכינרת בשנים . 2011-2004 הקו האדום העליון מייצג את מפלס הכינרת הגבוה ביותר המותר , שמעליו יש סכנת הצפה של אתרים מסביב לאגם . הקו האדום התחתון מסמן את המפלס הנמוך , שבו מופסקת שאיבת המים מהכינרת כדי למנוע פגיעה במערכת האקולוגית ובאיכות המים . הקו האדום התחתון שונה מספר פעמים כדי להתמודד עם עלייה בביקושי המים בשנות בצורת . בשנת 2001 נמדד המפלס הנמוך ביותר -214 . 87 ) מ , ( ’ והוא נקבע כקו השחור שמתחתיו אסורה שאיבה לחלוטין . א . תארו את מפלס הכינרת בשנים 2011-2004 והתייחסו לשינויים עונתיים ולמגמות כלליות . ב . חפשו במקורות מידע שונים והסבירו את מצב מפלס הכינרת שתיארתם בסעיף א . מפלס הכינרת בשנים 2011-2004 חוף הכינרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר