עמוד:151

51 אורך אחת הצלעות של משולש הוא 12 ס " מ , ואורך צלע אחרת 9 ס " מ . מהו טווח האורכים האפשריים לצלע השלישית ? 52 הנקודה P נמצאת על הצלע AC של המשולש . ABC הוכיחו : AB + BC < 2 BP + AC 53 הוכיחו כי במרובע ABCD מתקיים : AB + CD < AC + BD 54 האם ייתכן ? נמקו . א . אורך אחד האלכסונים במקבילית הוא 3 ס " מ ואורכי הצלעות של המקבילית הם 5 ס " מ ו8– ס " מ . ב . היחס בין אורכי הצלעות של משולש הוא . 1 : 2 : 3 ג . האורכים של קטעי האמצעים במשולש הם 4 ס " מ , 3 ס " מ ו7– ס " מ . BD 55 הוא גובה ליתר AC במשולש ישר–הזווית . ABC הוכיחו את הטענות : א . AB < AC ב . BC < AC ג . BD < BC ד . BD < AB ה . AB + BC > AC

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר