עמוד:149

D 43 היא נקודה כלשהי בתוך . ? ABC הוכיחו : א . סכום אורכי הקטעים BD , AD וCD– גדול ממחצית ההיקף של המשולש . ABC ב . AC + BC > AD + BD ( אפשר להיעזר במשימה הקודמת ( . ג . סכום אורכי הקטעים BD , AD וCD– קטן מהיקף המשולש . ABC הדרכה : היעזרו בסעיף ב . 44 בכל סעיף נתון יחס בין שלושה גדלים . קבעו אם היחס הנתון יכול לתאר את היחס בין אורכי הצלעות של משולש . הסבירו . | 10 : 9 : 27 ג | 8 : 12 : 7 ב | 5 : 3 : 2 א 45 BD תיכון במשולש . ABC 1 הוכיחו : BD < ( BA + BC ) 2 הדרכה : האריכו את התיכון BD כאורכו מעבר לנקודה D עד לנקודה , E וקבעו מה סוג המרובע . ABCE 46 הוכיחו כי סכום האורכים של שלוש צלעות במרובע גדול מאורך הצלע הרביעית . הדרכה : היעזרו באלכסון של המרובע . משימות לסיכום 47 במרובע ABCD הנקודה E היא אמצע הצלע AB והנקודה F היא אמצע הצלע AD ( ראו סקיצה . ( נתון : BC < CD , AB > AD בדקו כל טענה וקבעו אם היא נכונה או לא נכונה או שלא ניתן לדעת . הוכיחו את קביעותיכם ? . ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר