עמוד:139

11 בכל סעיף קבעו אם ייתכן משולש ABC המקיים את שני התנאים . 12 על ידוע בכל המשולש סעיף כי 72 ° קבעו ? A = אם וגם נשפך ייתכן AC דיו שהתנאי < וחלק . AB מהנתונים מתקיים במשולש נמחקו . הנתון . אם ייתכן - נסו לסרטט משולש ABC בהתאם . אם לא ייתכן - הסבירו מדוע . 13 א . נסחו טענה הפוכה למשפט שבמסגרת בעמוד הקודם . האם הטענה נכונה ? הסבירו . ב . אלמוג ניסח את הטענה ההפוכה הזו : אם ובדיוק אלמוג זווית אחת אמר א במשולש : מהן אם במשולש חייבת גדולה להתקיים ABC מזווית מתקיים : ב , אז = גם ? BC B הצלע A > או ? שמול , אז יש > זווית BC שלוש א או גדולה אפשרויות < AC מהצלע , BC שמול זווית ב . על פי הנתונים לא ייתכן ש– BC = AC וגם לא ייתכן ש– BC < AC ( הסבירו מדוע (! לכן בהכרח מתקיימת האפשרות השלישית : , BC > AC ולכן הטענה שניסחתי נכונה . מה דעתכם על הנימוק של אלמוג ? משפט אם זווית א במשולש גדולה מזווית ב , אז הצלע שמול זווית א גדולה מהצלע שמול זווית ב . בסרטוט : ? A > ? C ? BC > AB הידעתם ? גם במתמטיקה , כמו בחיי היומיום , אפשר לעתים להסיק מסקנה על ידי שלילת כל האפשרויות האחרות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר