עמוד:137

6 א . תארו באופן מילולי את הכלל : אם a < b ו b < c– אז . a < c ב . כתבו דוגמה הממחישה את הכלל . 7 הנקודה D נמצאת על הצלע AC של המשולש . ABC הקטע BD מקצה על ABC משולש שווה–שוקיים . ( AD = AB ) ABD הוכיחו ג ב א ? ? B D 1 ABC = > > : ? ? D B C 1 . . . ד . ? B 1 > ? C ה . 8 ? ? ABC > ? ? C א . בכל סעיף סמנו על הישר m נקודה מתאימה לתיאור . שערו אם יש יותר מנקודה מתאימה אחת ותארו היכן נמצאות כל 1 2 3 הנקודות נקודה נקודה נקודה C A כך כך כך המתאימות שבמשולש שבמשולש שבמשולש CSR ASR BSR . יתקיים יתקיים יתקיים 4 . . . ? ? R R > = < ? ? C A נקודה E כך שבמשולש ESR הזווית הגדולה ? ביותר ? תהיה הזווית 5 . E נקודה F כך שבמשולש FSR הזווית הגדולה ביותר תהיה הזווית . R ב . איתי אומר : אם במשולש צלע א גדולה מצלע ב , אז הזווית שנמצאת מול צלע א גדולה מהזווית שנמצאת מול צלע ב . סרטטו 5 משולשים משלכם ובדקו אם הטענה של איתי מתקיימת במשולשים שסרטטתם . ( אפשר להיעזר בכלי מדידה ( . 9 במשולש הוכיחו : B > ABC ? C נתון AC > AB : ? הדרכה : סמנו על צלע AC את הנקודה D כך שיתקיים : AB = AD ( ראו סרטוט . ( 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר