עמוד:134

למתעניינים 41 הנקודות G , F , E וH– הן נקודות האמצע של צלעות המרובע . ABCD א . נתון : המרובע ABCD הוא מקבילית . הוכיחו כי המרובע EFGH הוא מקבילית . ב . נתון : המרובע EFGH הוא מקבילית . מה ניתן להסיק על המרובע ? ABCD 42 הנקודות M , L , K וP– הן נקודות האמצע של צלעות המרובע . CDEF הוכיחו כי המרובע KLMP הוא מקבילית . 43 א . הוכיחו כי אם מחברים את אמצעי הצלעות של מלבן , מתקבל מעוין . ב . 1 איזה מרובע יתקבל אם נחבר את אמצעי הצלעות של מעוין ? 2 איזה מרובע יתקבל אם נחבר את אמצעי הצלעות של טרפז שווה–שוקיים ? ג . 1 מחיבור אמצעי הצלעות של מרובע מסוים התקבל מלבן . מה ניתן לדעת על המרובע המקורי ? 2 מחיבור אמצעי הצלעות של מרובע מסוים התקבל מעוין . מה ניתן לדעת על המרובע המקורי ? 3 מחיבור אמצעי הצלעות של מרובע מסוים התקבל דלתון . מה ניתן לדעת על המרובע המקורי ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר