עמוד:130

27 MK הוא קטע אמצעים במשולש P . ABD נקודה על הצלע MK . AB נחתך עם DP בנקודה . F א . נתון : P אמצע 1 . AB באיזה יחס מחלקת הנקודה F את הקטע ? DP הוכיחו את קביעתכם . 2 באיזה יחס מחלקת הנקודה F את קטע האמצעים ? הוכיחו את קביעתכם . ב . נתון : DP חוצה זווית . D שערו באיזה יחס מחלקת הנקודה F את הקטע . DP הוכיחו או הפריכו את השערתכם . ד . שערו באיזה יחס מחלקת הנקודה F את הקטע DP אם P היא נקודה כלשהי על . AB הוכיחו או הפריכו את השערתכם . 28 ב ? ABC– הקטע DE הוא קטע אמצעים והקטע BF הוא תיכון . הנקודה M היא נקודת החיתוך של DE ו 24 . BF– סמ " ר SABC = מצאו את שטח המשולש . BME היעזרו בתשובתכם לסעיף א במשימה הקודמת . 29 הנקודות F , E וD– הם אמצעי הצלעות של . ? ABC א . הוכיחו בשתי דרכים שהנקודה M היא אמצע הקטע AD ב . נתון הוכיחו וגם אמצע 90 ° : בשתי = הקטע ? A דרכים EF כי . EF = AD .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר