עמוד:125

במשימה 6 הוכחנו את ההשערה שהעלינו , וקיבלנו משפט . משפט לקטע אמצעים בין שתי צלעות במשולש יש שתי תכונות : 1 הוא מקביל לצלע השלישית 2 הוא שווה באורכו למחצית הצלע השלישית . 7 בכל סעיף מצאו את אורך הקטע המסומן באדום . ( אורכי הקטעים בסנטימטרים ( . 8 אורכי הצלעות של משולש הם 6 ס " מ , 8 ס " מ ו10– ס " מ . מצאו את האורכים של קטעי האמצעים במשולש זה . MK 9 הוא קטע אמצעים במשולש ABC שבסרטוט . נתון : 12 ס " מ 8 , BC = ס " מ 6 , AC = ס " מ AB = חשבו את היקף המשולש . MBK 10 א . הוכיחו את הטענה : קטע אמצעים במשולש מקצה על המשולש משולש אחר , הדומה למשולש הנתון . ב . מצאו את יחס הדמיון בין המשולש המתקבל למשולש המקורי . ג . ? מהו היחס בין היקפי המשולשים הדומים ? ? מהו היחס בין שטחי משולשים הדומים ? 11 היקף המשולש PMK הוא 24 ס " מ . הנקודה A היא אמצע הצלע , PM והנקודה B היא אמצע הצלע . PK מהו היקף המשולש ? ABP

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר