עמוד:122

4 בכל סעיף בדקו אם יש בסרטוט משולש שעבורו הקטע המסומן בצבע הוא קטע אמצעים . האם יש בסרטוט משולש נוסף שבו הקטע המסומן הוא קטע אמצעים ? הסבירו . 5 א . הכינו משולש ABC וסמנו בו את קטע האמצעים MP בין הצלעות BA ו . CB– קפלו את המשולש לאורך קטע האמצעים . ב . איזה מהמצבים הבאים קיבלתם ? איזה מהמצבים קיבלו חבריכם לכיתה ? ג . בסרטוט 1 נתון משולש ABC שקופל לאורך קטע האמצעים MP כמתואר בסעיף א . 1 מצאו בסרטוט שני משולשים שווי–שוקיים 2 סמנו והסבירו והסבירו בסרטוט מדוע מדוע הן הם זוויות שוות שווי השוות – ל שוקיים ? A– ל ? . A– . ד . מהו סוג המרובע ? AMPC ( ראו סרטוט ( . 2 ה . נקפל את הנקודות A וC– אל הנקודה B ( כמתואר בסרטוט . ( 3 מהו סוג המצולע שיתקבל ? ו . נמקו מדוע . 2 MP = AC

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר