עמוד:102

מצולע משוכלל תזכורת מצולע משוכלל הוא מצולע שכל צלעותיו שוות וכל זוויותיו שוות . 20 בטבלה מוצגים נתונים של מצולעים משוכללים שונים . א . השלימו את הטבלה . ב . כיצד ניתן למצוא גודל של זווית במצולע משוכלל בעל n צלעות ? 21 א . המחומש ABCDE הוא מחומש משוכלל . הוכיחו כי המשולש ACE הוא משולש שווה–שוקיים ומצאו את זוויותיו . ב . המשושה שבסרטוט הוא משושה משוכלל . הוכיחו כי המרובע NLMJ הוא דלתון ומצאו את זוויותיו . 22 הוכיחו או הפריכו כל טענה . א . במצולע משוכלל כל הצלעות שוות באורכן . ב . מצולע שכל צלעותיו שוות באורכן הוא מצולע משוכלל . ג . מצולע שכל זוויותיו שוות בגודלן הוא מצולע משוכלל . ד . במצולע משוכלל כל האלכסונים שווים באורכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר