עמוד:96

א . סכום הזוויות במצולע קמור מה נלמד ? סכום הזוויות במצולע קמור מצולע משוכלל זווית חיצונית במצולע סכום הזוויות החיצוניות במצולע . 1 א . מבלי להשתמש בכלי מדידה , מצאו את סכום הזוויות במרובע שלפניכם . ב . רונן ודליה חישבו בדרכים שונות את סכום הזוויות במרובע , ABCD וקיבלו תוצאות שונות . מי מהשניים צודק ? נמקו , והציעו דרך לתקן את התשובה השגויה . רונן העביר במרובע את שני האלכסונים וטען : המרובע מורכב מ4– משולשים , לכן סכום הזוויות שלו הוא : 4 = 720 ° 180 ° דליה העבירה במרובע את האלכסון AC וטענה : המרובע מורכב מ2– משולשים , לכן סכום הזוויות שלו הוא : 2 = 360 ° 180 ° ג . האם מסעיף ב ניתן להסיק שבכל מרובע יש אותו סכום של זוויות ? התייחסו גם למרובעים קמורים וגם למרובעים קעורים . משפט בכל מרובע סכום הזוויות הוא . 360 ° תזכורת מצולע קמור הוא מצולע שכל האלכסונים שלו נמצאים בתוכו . מצולע קעור הוא מצולע שלפחות אלכסון אחד שלו נמצא מחוץ למצולע . משולשים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר