עמוד:87

34 בכל סעיף קבעו כמה פתרונות יש למשוואה ומצאו אותם . 35 פתרו את המשוואות . בדקו את תשובותיכם על ידי הצבה . 2 36 מצאו את נקודות האפס של הפונקציה הריבועית () =- 62 xx : 37 בכל סעיף נתונה משוואה ריבועית . 1 כתבו את המשוואה בצורה 2 . f ( x ) = 0 פרקו לגורמים את הביטוי של הפונקציה הריבועית שהתקבל . 3 פתרו את המשוואה . 4 בדקו את הפתרונות שקיבלתם על ידי הצבה במשוואה המקורית . 38 פתרו את המשוואות ובדקו את הפתרונות . 39 לפניכם סדרת תרגילים ותוצאותיהם . א . מהו הכלל שלפיו בנויה סדרת התרגילים ? ב . הסבירו את התוצאות . ( שימוש במשתנים עשוי לסייע מאוד בהסבר (!

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר