עמוד:45

18 פתרו . 19 א . למשוואה x = 11 יש שני פתרונות : פתרון חיובי ופתרון שלילי . הפתרון החיובי הוא . x = 11 מהו הפתרון השלילי של המשוואה ? 1 ב . השתמשו במחשבון וכתבו שני פתרונות של המשוואה x = 11 בקירוב של שתי ספרות אחרי הנקודה . 20 פתרו . 2 דוגמה = x 5 שני הפתרונות הם : x ==. 5224 1 x =- =- . 5224 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר