עמוד:44

פתרונות המשוואה x = a 15 בסרטוט שלפניכם מופיעות סקיצות של הפונקציות שבאגפי המשוואה . x = 9 א . כמה פתרונות יש למשוואה הזו ? כתבו אותם . ב . בדקו את הפתרונות שקיבלתם על ידי הצבתם במשוואה . 16 בכל סעיף נתונה משוואה ריבועית : כמה פתרונות יש למשוואה ? היעזרו בגרף . פתרו את המשוואה . 17 א . כמה פתרונות יכולים להיות למשוואה ? x = a ב . במשוואה x = a הציבו מספרים במקום 1 : a כך שתתקבל משוואה שיש לה פתרונות . 2 כך שתתקבל משוואה שיש לה פתרון אחד . 3 כך שתתקבל משוואה שאין לה פתרונות . פתרונות המשוואה x = a כאשר a הוא מספר חיובי , למשוואה x = a יש שני פתרונות : פתרון חיובי = xa ופתרון שלילי . =- xa 2 1 כאשר a הוא אפס , למשוואה x = 0 יש פתרון אחד : . x = 0 כלומר . = 00 : כאשר a הוא מספר שלילי , למשוואה x = a אין פתרונות . למספר שלילי אין שורש ריבועי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר