עמוד:43

11 א . מה אורך הצלע של ריבוע ששטחו 25 סמ " ר ? ב . מה אורך הצלע של ריבוע ששטחו 10 סמ " ר ? ג . נתון ריבוע שאורך צלעו 2 ס " מ . מה שטחו ? 12 לכל מלבן : 1 חשבו את אורך הקטע המסומן ב 2 . x– חשבו את היקף המלבן . 3 חשבו את שטח המלבן . 13 המשולש ABC בסקיצה שלפניכם איננו משולש ישר–זווית . כיצד תוכלו למצוא את שטחו ? 14 בכל סעיף פתרו ובדקו את התוצאות על ידי העלאה בריבוע . דוגמה = . 0810 . 9 81 = 9 בדיקה : 9 = 81 9 בדיקה : 0 . 9 = 0 . 81 ( 0 . 9 ) = 0 . 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר