עמוד:31

20 בכל סעיף : 1 כתבו ביטוי של הפונקציה היכול להתאים לגרף הנתון . 2 כתבו ביטוי נוסף . 21 א . לפניכם פרבולה החותכת את ציר X בנקודות ( 2 , 0 ) ו– . ( 8 , 0 ) באיזו נקודה על ציר X עובר ציר הסימטרייה של הפרבולה ? הסבירו . ב . כתבו ביטוי של פונקציה המתאימה לנתונים בסעיף א . ג . כתבו ביטוי של פונקציה מתאימה נוספת . ד . כתבו ביטוי של פונקציה בעלת נקודת מקסימום העוברת דרך הנקודות הנתונות בסעיף א . 22 לפניכם פרבולה ששיעורי נקודת הקדקוד שלה . ( -3 , -1 ) א . כתבו ביטוי של פונקציה מתאימה . ב . כתבו ביטוי של פונקציה מתאימה נוספת . 23 א . סרטטו סקיצה של פרבולה שציר הסימטרייה שלה עובר דרך הנקודה , ( 3 , 0 ) ואחת מנקודות החיתוך שלה עם ציר X היא . ( 2 , 0 ) מהם שיעורי נקודת החיתוך האחרת עם ציר ? X ב . סרטטו שתי סקיצות נוספות , שלאחת מהן יש נקודת מינימום ולאחרת נקודת מקסימום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר