עמוד:30

17 לכל פונקציה כתבו מהם מאפייני הפרבולה שאפשר לזהות ישירות לפי הביטוי וסרטטו סקיצה של הפרבולה . דוגמה f ( x ) = -2 ( x - 4 )( x + 2 ) מכיוון שהמקדם של x בביטוי הוא , -2 וזהו מספר שלילי , לפונקציה יש מקסימום . לפרבולה יש שתי נקודות חיתוך עם ציר ( 4 , 0 ) ( -2 , 0 ) : X הקדקוד של הפרבולה נמצא על ציר הסימטרייה העובר באמצע , בין שתי הנקודות האלה , כלומר ציר הסימטרייה עובר דרך הנקודה ( 1 , 0 ) על ציר . X 18 בכל סעיף כתבו ביטוי לפונקציה ריבועית המתאימה לתנאים . א . לפונקציה נקודת מקסימום , והיא חותכת את ציר Y בנקודה . ( 0 , 7 ) ב . לפונקציה נקודת מינימום , והיא חותכת את ציר X בנקודות ( 1 , 0 ) ו– . ( 5 , 0 ) ג . שיעורי נקודת הקדקוד של הפונקציה הם , ( -3 , -2 ) ואין לפונקציה נקודות אפס . ד . לפונקציה נקודות אפס ( -10 , 0 ) ו , ( -2 , 0 )– והקדקוד שלה בנקודה . ( -6 , -4 ) ה . אם אפשר - כתבו ביטוי נוסף לכל אחת מהפונקציות בסעיפים א-ג . אם אי–אפשר - הסבירו מדוע . 19 התאימו בין הביטוי האלגברי לייצוג הגרפי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר