עמוד:23

2 נתונות שתי פונקציות ריבועיות : g ( x ) = -3 x 2 h ( x ) = 3 x א . השלימו בטבלה את ערכי הפונקציות בטורים המתאימים . ב . לפי הנקודות שבטבלה , סרטטו במערכת צירים אחת סקיצות של שתי הפרבולות . ג . מה הקשר בין הערכים של הפונקציות בכל שורה בטבלה ? איך הקשר הזה מתבטא בביטויים של שתי הפונקציות ? איך הקשר הזה מתבטא בגרפים של שתי הפונקציות ? ד . מהו ציר הסימטרייה של כל אחת מהפרבולות ? ה . מהם שיעורי נקודת הקדקוד של כל אחת מהפרבולות ? האם היא נקודת מקסימום או נקודת מינימום ? ו . הפונקציות h ( x ) ו– g ( x ) הן מהצורה . f ( x ) = ax פרטו מהו a בכל אחת מהפונקציות האלו . ז . כתבו כמה פתרונות יש למשוואה ( היעזרו בסקיצות שסרטטתם ) ופתרו : 3 נתונה פונקציה ריבועית שהביטוי שלה הוא מהצורה . f ( x ) = ax א . כתבו מאפיינים רבים ככל האפשר של גרף הפונקציה כאשר a הוא מספר חיובי . ( a > 0 ) ( התייחסו למושגים : תחום עלייה ותחום ירידה , תחום חיוביות ותחום שליליות , נקודות אפס , נקודת חיתוך עם ציר , Y קדקוד , ציר סימטרייה , מינימום או מקסימום ( . ב . כתבו מאפיינים רבים ככל האפשר של גרף הפונקציה כאשר a הוא מספר שלילי . ( a < 0 ) ( התייחסו למושגים : תחום עלייה ותחום ירידה , תחום חיוביות ותחום שליליות , נקודות אפס , נקודת חיתוך עם ציר , Y קדקוד , ציר סימטרייה , מינימום או מקסימום ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר