עמוד:22

ב . ביטויים של פונקציה ריבועית מה נלמד ? הקשר בין פונקציות מהצורות f ( x ) = ax ו– g ( x ) = -ax פונקציות מהצורה f ( x ) = ax צורות שונות של ביטוי של פונקציה ריבועית פונקציה מצורת מכפלה f ( x ) = a ( x - m )( x - r ) פונקציה מצורה קדקודית f ( x ) = a ( x - p ) + k פונקציה מצורה סטנדרטית ( טרינום ) f ( x ) = ax + bx + c הקשר בין פונקציות מהצורות f ( x ) = ax ו– g ( x ) = -ax 2 1 נתונות שתי פונקציות ריבועיות : h ( x ) = x 2 g ( x ) = -x 2 א . השלימו בטבלה את ערכי הפונקציות בטורים המתאימים . ב . לפי הנקודות שבטבלה , סרטטו במערכת צירים אחת סקיצות של שתי הפרבולות . ג . מה הקשר בין הערכים של הפונקציות בכל שורה בטבלה ? איך הקשר הזה מתבטא בביטויים של שתי הפונקציות ? איך הקשר הזה מתבטא בגרפים של שתי הפונקציות ? ד . מהו ציר הסימטרייה של כל אחת מהפרבולות ? ה . מהם שיעורי נקודת הקדקוד של כל אחת מהפרבולות ? האם היא נקודת מקסימום או נקודת מינימום ? ו . הפונקציות h ( x ) ו– g ( x ) הן מהצורה . f ( x ) = ax פרטו מהו a בכל אחת מהפונקציות האלו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר