עמוד:14

32 בכל סעיף נתונה פרבולה שהתקבלה אחרי הזזה של הפרבולה . f ( x ) = x כתבו את הביטוי של הפרבולה . 33 בכל משבצת בטבלה כתבו ביטוי של פונקציית המכפלה g ( x ) ב . f ( x ) סרטטו סקיצה של גרף המכפלה וכתבו מספר מאפיינים גדול ככל האפשר . 34 בכל משבצת בטבלה כתבו ביטוי של פונקציית המכפלה g ( x ) ב . f ( x ) סרטטו סקיצה של גרף המכפלה וכתבו מספר מאפיינים גדול ככל האפשר . 35 בכל סעיף : סרטטו סקיצה וסמנו בה את הפתרון . פתרו ) היעזרו בגרף . ) | ( x - 5 ) = 16 א | x + 9 = 0 ב | x - 16 = 0 ג | 1 = ( x + 3 ) 2 ד | ( x - 2 )( 4 + x ) = 0 ה | x - 9 < -10 ו ( x - 7 ) 2 | 0 ז | ( x + 1 ) > 0 ח | ( x - 16 ) < -16 ט | ( x + 1 )( 3 + x ) < 0 י 36 כתבו מהו הקשר בין הפרבולה f ( x ) = -x לפרבולה . g ( x ) = - ( x - 3 ) הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר