עמוד:10

19 פתרו את האי–שוויונות ( היעזרו בגרף 7 : ( | x + 7 ד 0 | x - 16 ג | x + 16 < 0 ב | x - 5 > -6 א 20 א . סרטטו במערכת צירים סקיצה של גרף הפונקציה . f ( x ) = -x סרטטו באותה מערכת צירים סקיצה של פרבולה נוספת , שהתקבלה על ידי הזזה אנכית של הפרבולה . f ( x ) = -x ב . כתבו ביטוי מתאים לפרבולה ומאפיינים של הפונקציה . ג . התבוננו בגרף וענו : עבור אילו ערכים של x ערכי הפונקציה חיוביים ? שליליים ? ? 0 ד . סרטטו במערכת צירים אחת את שתי הפונקציות : h ( x ) = -x + 9 f ( x ) = -x ה . היעזרו בגרפים ופתרו . -9 -7 5 -x - 9 = -10 7 -x - 9 1 -x - 9 = 0 3 -x - 9 -x - 9 2 -x + 9 = 0 4 -x + 9 = -7 6 -x + 9 = 10 8 -x + 9 21 א . בחרו בסרטוט את הגרף המתאים לביטוי . t ( x ) = x + 1 ב . כתבו לכל אחד משני הגרפים הנוספים ביטוי מתאים . 22 כתבו שתי משוואות ושני אי–שוויונות המקיימים את התנאים הבאים : באחד מאגפי המשוואה או האי–שוויון מופיעה הפונקציה . f ( x ) = x + 10 אין למשוואה או לאי–שוויון פתרון . 23 נתונות שתי פונקציות : f ( x ) = x - 9 g ( x ) = ( x - 9 ) 2 א . איזו פונקציה התקבלה על ידי הזזה אנכית של ? h ( x ) = x ב . מצאו את נקודות האפס ואת הקדקוד של כל אחת מהפרבולות . ג . סרטטו סקיצה של כל אחת מהפרבולות . 24 בטבלה שלפניכם מופיעות שתי פונקציות . את גרף הפונקציה p ( x ) אפשר לקבל על ידי הזזה של גרף הפונקציה g ( x ) ב3– יחידות למטה . א . העתיקו את הטבלה והשלימו את הערכים החסרים . ב . ידוע ש– . g ( x ) = x + 5 כתבו את הביטוי של הפונקציה . p ( x )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר