עמוד:20

שופטים פרקים ו-ח : גדעון הסיפור על גדעון , השופט החמישי , מופיע באריכות רבה ; הוא מ ^ תרע על פני שלושה פרקים ו-ח . כמעט כל אחד משלבי הדגם המחזורי הקבוע בסיפורי השופטים מופיע בו בהרחבה . מומלץ ללמד את הפרקים העוסקים בגדעון על פי החלוקה הנושאית בספר הלימוד . להלן כמה נקודות שכדאי לדון בהן במסגרת השיעורים בכיתה : א . בני ישראל עשו את הרע בעיני ה / והוא נתנם בידי המדיינים : המדיינים היו נוודים והם פגעו פגיעה קשה בנחלותיהם של עובדי האדמה , יושבי הקבע , בעיקר באלו הקרובות למדבר . המדיינים עלו בהמוניהם על השדות ושדדו מכל הבא ליד , והתנפלויותיהם הקשו מאוד על החקלאים 1 'יויךל ישראל מאד מפני מדין '' ( שופטים ו . ( 6 סבלו של שבט מנשה היה הקשה ביותר מכול , מפני שמעברות הירדן ( שנמצאו בתחומו ) היו הנוחות ביותר למעבר מאזור המדבר אל האזור הפורה . מצב זה נמשך שבע שנים , בני ישראל זעקו לה , ' והוא שלח להם את גדעון כמושיע . שופטים פרק ה - שירת דבורה להלן שני הדגשים חשובים בקשר לשירת דבורה : א . תפקיד השירה : שירת דבורה משמשת כאמצעי הנצחה . חשוב לדון עם תלמידים בתפקיד השירה כאן ובכלל . בספר הלימוד - דיונים בתפקיד השירה , במושג ההנצחה ובהשוואת דרכי הנצחה מקובלות . דיון בנושא יבהיר לתלמידים את הרקע לחיבור שירת דבורה ויעלה לתודעתם את מקום ההנצחה ומשמעותה בחיינו בהשוואה למקומה ולמשמעותה בעולם העתיק . כדאי להיעזר בשיר הנצחה מתוך השירה העברית המודרנית המופיע בספר הלימוד בעמ' . 70 ב . שירת דבורה - טקסט עברי קדום : שירת דבורה היא אחד הטקסטים הקדומים ביותר ששולבו במקרא , ולשונה פואטית , ארכאית , נשגבת וציורית - ועל כן קשה להבנה . בספר הלימוד השירה מחולקת לקטעים , ולכל קטע מצורף "תרגום" לעברית בת זמננו . ג . הניצחון והשכול : חשוב במיוחד לעסוק בשני הקטעים האחרונים של השירה - מות סיסרא ותגובת אמו ( עמ' 67 בספר הלימוד . ( לגבי תגובתה של אם סיסרא - זוהי הזדמנות להתייחס גם לכאב ולשכול של האויב אז ובכל זמן ( תחתית עמ' . ( 67 ד . ההיבט המציאותי : צבא סיסרא היה בעל 900 מרכבות ברזל כבדות , שהיה בהן יתרון לכאורה על הכוחות הלוחמים של ישראל . ואולם דבורה משכה את סיסרא וצבאו אל נחל הקישון , וכפי הנראה הסתבך הרכב הכבד במים ובבוץ - ומחנה סיסרא הושמד לפי חרב . יתרונו של הצבא הכנעני אבד - וישראל ניצחו במלחמה . ה . הסבר גאוגרפי על עמק יזרעאל : לעמק יזרעאל חשיבות גאוגרפית גס כסיפור השופט הבא , גדעון , וגם בספר שמואל ( מות שאול בגלבוע . ( גם כאן ראוי לעסוק במיומנויות המפה ובקשר שבין שמות מקומות באזור להיסטוריה של המקום . מפות הקרב מוצגות בעמ' 58 , 56 בספר הלימוד , וכן משובצות בו פעילויות הקשורות לנחל הקישון ולמקומות יישוב הנזכרים בפרק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר