עמוד:349

עצם זה מכיל כמה מאפיינים ופעולות שבהם נשתמש כדי להציג את הנתונים שבקובץ XML כקובץ . HTML הפעולה הראשונה מאפשרת לטעון את קובץ הXML- שאנו מבקשים להמיר . xmlDoc . load ( "Players . xml" ) לאחר מכן , יצרנו פנייה לשורש , ( root ) שממנו נתחיל את המעבר על הבנים של השורש . var XMLroot = xmlDoc . documentElement ; כדי לעבור על כל האלמנטים , עלינו לדעת את מספר האלמנטים שיש במסמך ה . XML- לשם כך , ניעזר במאפיין . xmlDoc . documentElement . childNodes . length כעת נוכל לכתוב מבנה בקרה שבו נעבור על כל אחד מהאלמנטים . for ( i = 0 ; i < = XMLroot . childNodes . length-1 ; i ++ ) הגישה לבנים של השורש מתבצעת על-ידי ההוראה , XMLroot . childNodes . item ( i ) כאשר " i " הוא מספר האלמנט . אבל מאחר שהבנים של השורש מכילים גם הם אלמנטים , נשתמש שוב בפעולה childNodes . item ( x ) ( כאשר x הוא מספר האלמנט . ( בסוף המשפט כותבים את המאפיין text כדי לקבל את הערך של האלמנט . XMLroot . childNodes . item ( i ) . childNodes . item ( 0 ) . text לאחר הרצת הקובץ בדפדפן נקבל את הפלט הזה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר